måndag 12 oktober 2009

"Välkomna att närvara när jag piskas" del 1

Det är inte lätt att blanda sig in i andra länders tänk, lagar och bestämmelser.
Men att i vårt egna land vara aktiva och starkt visa vad vi tycker, anser jag är en plikt för att påvisa vikten av trovärdigheten för demokrati, solidaritet jämställdhet och välfärd.

Det finns många och stora orättvisor i världen, och att stödja människor borde vara för oss ens självklarhet. Och tydlighet.

I går kväll såg jag dokumentären ”Hederns pris”. En repris som jag var tacksam över eftersom jag inte tidigare hade haft möjlighet att se den.
Det som gjorde ont i mitt hjärta när jag såg filmen var minnet och minnen av de unga kvinnor i politikens kärna, som hävdar att hedersmord, hedersvåld inte existerar, och att det över huvudtaget inte ska kopplas samman med kultur.
Detta säger mig de unga kvinnorna, med invandrarbakgrund.
Och det gör svårigheter på fler sätt.

* Deras bakgrund får folk att tvivla, och därmed kanske slutar engagera sig. Säger man att det inte existerar, så tar många glatt emot det budskapet för då behöver man inte känna skuld.

* Kanske är familj och den egna inställningen så Svensk, att man faktiskt har stora brister i kunskapen om sitt eget hemland?

* Den innerliga skammen är så stor, att man inte vill visa att man faktiskt egentligen är en mycket förtryckt människa?
* Tar vi till oss betydelse av hedersvåld och kultur så dåligt, att vi glömmer själva våldet i ordens betydelse?

* Så länge vi inte får använda oss av orden hedersvåld, hedersmord och kultur, kommer vi inte att kunna skilja åt mäns våld mot kvinnor. Och förklaring är väldigt enkelt.

Hederns syfte är att bevara ordningen i familjen och i samhället, alltså starkt kopplad till social status. I Europa hade vi länge duellering som ett sätt att hålla vår heder och sociala status.

Och den finns fortfarande i olika förklädnader hos oss på något vis. Att behålla vår heder med att slå någon på käften, debattera, sätta dit, hämnas mm….. för att upprätthålla vår heder.
Kulturen har ett mångfald av betydelser. Främst har kultur två betydelser; andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster

Kultur kan definieras som alla livsmönster, inklusive språk konst och värderingar. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.

Kan vi göra oss vän med ordens betydelse, önskar jag att vi kan se mera klart på vad som händer män och kvinnor som är utsatta.
Och framför allt måste vi ta del av var detta händer för att inte anklaga människor överlag efter religion och levnadssätt.

Vi behöver därför göra vår läxa, med att ta del av andra länder med ett bättre socialt seende, lyssna och förstå för att inte slå ifrån oss att detta existerar.

Fortsättning följer…..

Varmt Liza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ditt inlägg granskas av en moderator innan den publiceras. Tack för din medverkan!