torsdag 15 oktober 2009

LO Skippar kvinnopottLO:s omstridda jämställdhetspotter kommer nu att avskaffas trots mycket goda resultat.

Man kommer istället i den kommande valrörelsen göra en låglönesatsning, något som både industrin och de kvinnodominerade facken välkomnar.

På LO menar man att det känns bra att satsningen på kvinnor och lågavlönade i senaste valrörelsen har visat resultat. Och i den kommande valrörelsen kommer man att fortsätta arbetet med att få bort ojämställda löner.

Lönerna för kvinnliga och manliga arbetare har under perioden ökat med 8,7 respektive 8,3 procent, ett reslutat som enligt LO:s rapport ”Löner och löneutveckling 1998-2008”, ett resultat som enligt rapporten troligen beror på den jämställdhetspott som LO införde 2007.

För en vecka sedan enades dock LO-förbunden om att avskaffa jämställdhetspotterna och ersätta dem med en mer generell låglönesatsning.
Även detta ska ses som en jämställdhetssatsning trots att den är tekniskt utformad något annorlunda.
Den förra modellen utgick från lågavlönade kvinnor medan den här bara fokuserar på lönenivå, men det finns ju i praktiken många kvinnor bland de lägst avlönade.

Jag ser fram emot den nya modellen och jag hoppas att den ur jämställdhetssynpunkt kommer att visa stora reslutat.

Jag väntar på en spännande fortsättning inför valrörelsen inom hela arbetarrörelsen.
Och inte bara väntar, jag kommer att delta så mycket jag bara kan!
Varmt Liza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ditt inlägg granskas av en moderator innan den publiceras. Tack för din medverkan!