måndag 7 februari 2011

Gör vi en demokratisk blunder....?

Jag känner en stark oro för närvarande huruvida den demokratiska ordningen fullföljs.

Valberedningen för vårt Socialdemokratiska parti åker nu runt i landet och träffar de olika arbetarekommunerna för att informera och bilda sig en uppfattning inför valet av vår kommande nya partiledare.

Gott så, ut och lyssna och samla tänk.

Men, det demokratiska maskineriet är långt, det vet vi och det är egentligen inget fel i det för när många ska tillfrågas tar det tid. Men hur många har vi frågat? Hur många medlemmar har vi nått?
Jag tror att maskineriet behöver oljas upp, för det går ojämt. Först tar det lång tid, mer tid igen och till slut ska allt hända i en rasande fart.

Jag är själv ordförande i Rimbo Socialdemokratiska förening, och är det något jag lärt mig så är det att när nåt ska göras ska det gå väldigt snabbt. Så snabbt, att vi ofta inte hinner ha en diskussion med våra medlemmar.

Visst, vi har vetat ett tag att vi ska få ny partiledare, och borde kanske ha tagit tag med egna initiativ, men om man inte vet hur proceduren kommer att hanteras är de egna initiativen inte alltid så lätta.

Man får inte glömma, att alla vi lokalpolitiker ägnar större delen av vårt engagemang på ideell basis, vilket betyder att vi faktiskt behöver den "serven" att andra, som centralt har betalt för att arbeta med frågorna, gör en bra mall för tillvägagångssätt.

Jag hade velat att det hade sett ut på följande sätt;

 • Signal och att en ny partiledare ska väljas på ett extramöte.
 • God information (som vi förvisso fått) med datum för extrakongress, val av ombud mm.
 • Djupgående presentation av hur, vi ska gå tillväga.
 • Datum för när Distriktens Ordföringar ämnar ha möte för att ha tänk och info om hur klimatet är i den egna Arbetarekommunen.
 • Tidig information om att valberedningen ämnar besöka Arbetarekommunerna.

På det viset, skulle det underlätta för oss i vårt arbete eftersom vi ska vara medlemmarnas informatörer.

Om detta hade varit lite smidigare hade jag i min förening i ett tidigt skede;

 1. Kunnat skicka mail och brev till medlemmarna om uppmaning om ett extra medlemsmöte.
 2. De som inte kan delta, har möjligthet att ringa eller maila ett tänk.
 3. Vi i vår Arbetarekommun skulle ha kunnat hinna med att anordna ett representationsmöte eller medlemsmöte för diskussion och information för medlemmarna.
 4. Vi hade tillsammans kunnat enats om ett antal intressanta namn.
 5. Vi hade hunnit med att ge vår AK-ordförande mandat, för att ta med sig namnen till distriktsmötet.
 6. Och det absolut viktigaste, Vi hade kunnat agera bättre i en demokratisk ordning!

Jag känner mig alltså en smula besviken över, att jag inte tidigare fick de "verktygen" jag skulle ha behövt för att utföra min del av medlemsansvaret bra.

Och, en annan viktig aspekt, den valde partiledaren blir vald för den person han/hon är och att det inte är bara ett litet antal personer som har tagit det beslutet.!

Medlemmens värde, måste stärkas och demokratin tas på största allvar. Jag tror att det är receptet på ett ökat engagemang.

Liza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ditt inlägg granskas av en moderator innan den publiceras. Tack för din medverkan!