torsdag 6 augusti 2009

vinstutdelning i vården ingen god Sverigemodell

DN idag följer vidare upp ämnet om vår inställning till vinstutdelning i vården.
Jag har bloggat mycket i frågan om detta samt avknoppning, och är glad över att man ägnar detta viktiga ämne mycket tid.

Enlig DN är 71 procent av väljarna kritiska till att privata vårdbolag ska få dela ut vinst på samma sätt som andra företag.
Samtidigt är det 64 procent som anser att privata vårdgivare bedriver en god verksamhet.

Det är, gott och väl kärnan i de diskussioner vi behöver se över väldigt väl.
Det är, viktigt hur vi hanterar våra gemensamma skattepengar, de ska fördelas till väldigt mycket. Och, de stora utgifterna är och ska vara skola, vård och omsorg.

Det är kärnan i vår välfärd, och det är kärnan till ett rättvist samhälle.
Att bedriva fria skolor, att bedriva knoppade vårdcentraler kan inte och ska inte jämföras med ett företagande som direkterbjudande till kund.
Att bedriva fria skolor och vårdcentraler som är i laga kraft en utgift från vår genemsamma kassa, och ett underlag för välfärden måste behandlas på ett annat sätt.

Jämför inte dessa företagsamheter som lika. Det kan aldrig få bli det, för då tappar vi greppet om de samhällsresurser som vi ska kunna ha under en kontroll.

När man i tidigt stadium diskuterade just dessa fria val, handlade det om att man ville komma ifrån en viss byråkrati och mellanhandhantering. För att öka sin effektivitet och för att öka sin självständighet.
Gott så, men det kräver sin man. Och, antagligen går det ganska lysande eftersom man efter vad man tycker stram budget, plötsligt går med goda vinster.

Bra jobbat. Men samtidigt, vad beror det på?

Ställer man sig frågan om hur effektiviteten var innan i verksamheterna?

Ställer man sig frågan om hur ledarskapet därmed är gott?

Om vi backar bandet till vad DN skriver, att 71 procent av väljarna är kritiska till att privata vårdbolag ska få dela ut vinst på samma sätt som andra företag,
och
att samtidigt är det 64 procent som anser att privata vårdgivare bedriver god verksamhet.
Då måste vi ställa oss frågan,

Varför, och hur.?

Våra gemensamma skattepengar måste hanteras med gott förnuft. Det ska räcka till enormt mycket.
Vi måste arbeta fram en annan modell för detta, det kommer inte att vara hållbart med det system som råder för närvarande.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskar-negativa-till-vinstutdelning-i-varden-1.925418

vänligen/Liza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ditt inlägg granskas av en moderator innan den publiceras. Tack för din medverkan!